H O M E O P A T  -   F R I S K V Å R D S T E R A P E U T  -   M E D I U M
 
   I R I S D I A G N O S T I K  

 Genom att titta med förstoringsglas i ögats iris kan jag se hur inre
 organ mår samt eventuella förgiftningar.
   
 
 C H A K R A B A L A N S E R I N G
 
 Med hjälp av en pendel kan jag se balans eller obalans i de olika
 chakrerna, dvs energicentra.
   
 
 
 
 H E A L I N G
 
 Jag för handen några cm över kroppen och känner av eventuella
 störningar. Händerna fungerar som kanal och strålar ut
 välgörande eller läkande energi.
   
 
 V I T A M I N  O C H  M I N E R A L K O N T R O L L
 
 Med pendelns hjälp stämmer jag av olika delar i kroppen och kan
 se om det finns någon mineral- eller vitaminbrist.
   
   
 
 M E D I A L  R Å D G I V N I N G
 
 Förmedling av budskap från andevärlden.